ΚΩΣ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ε.Π.Ε. logo
 
 
   
    >
 

Η Εταιρεία

Ιστορία

Η ΚΩΣ Ελλάς Μηχανουργείο Ε.Π.Ε., ιδρύθηκε το 1983 από τον Ευάγγελο Φύτρο, σε συνέχεια της δραστηριότητας του στον χώρο κατασκευής καλουπιών για πλαστικά αντικείμενα, από το 1972. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο στο Π. Φάληρο Αττικής.

Έχοντας ως βάση την εμπειρία ετών στον χώρο, και ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας, έγινε αναβάθμιση στον εξοπλισμό, τόσο σε μηχανολογικό όσο και σε ηλεκτρονικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία δύναται να προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της σύγχρονης βιοτεχνίας και βιομηχανίας.Στόχος

Ο εξοπλισμός και η κατάρτιση του προσωπικού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μηχανολογικών εφαρμογών τόσο στην μελέτη, όσο και στην κατασκευή τους.

Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών του κάθε πελάτη με έμφαση στην ιδιαιτερότητα της κάθε κατασκευής, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται ποιοτικά, λειτουργικά και κοστολογικά στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Στην παρούσα φάση, η εταιρεία μας επενδύει σε νέο έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, έτσι ώστε να συνεχίσει την επιτυχημένη παρουσία της στον χώρο.